stad in dialoog

geef uw mening

Actieve projecten

Voor deze projecten loopt er op dit moment een inspraaktraject. Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd of er is een online discussie.

beeld van de vernieuwde Halenstraat
District: Antwerpen Noord

Na het afronden van de Viséstraat, wordt ook de Halenstraat volledig heraangelegd. Zo wordt de nieuwe Halenstraat een stuk comfortabeler voor fietsers. 

Timing en hinder

De werken...

District: Antwerpen

De werken aan de Falconrui zijn in maart van start gegaan. Ondertussen werden fase 1 en fase 2 tussen de Boterhamstraat en Hessenbrug afgewerkt. Dit woonerftraject is toegankelijk...

District: Antwerpen

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving.
Het wegdek van de Kattenstraat, Korte Sint-Annastraat, Paradijsstraat en Rozenstraat is toe aan...

District: Antwerpen

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. De riolering van de Kleine Kauwenberg en het Kauwenstraatje is toe aan vernieuwing. Vervolgens wordt ook...

foto tunnelgebouw SintJansvliet 1933
District: Antwerpen

Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving

In 2018 willen stad en district samen het Sint-Jansvliet vernieuwen. Onlangs werden de projectdefinitie en het concept...

District: Stationsbuurt

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon-, werk-, en leefomgeving. De riolering van de Vestingstraat en de aansluiting in de Appelmansstraat is toe aan vernieuwing...

District: Antwerpen

Om de Klipstraat toegankelijker te maken en meer ruimte te geven aan de voetgangers, wil het district Antwerpen van de Klipstraat een woonerf maken. 

Ook de riolering in de straat wordt...

Het district Antwerpen vernieuwt de Koolkaai en Gorterstraat. 

De Gorterstraat wordt gelijkgronds aangelegd. Dit wil zeggen dat de rijweg en de stoepen op één niveau komen. Een...

District: Deurne

Op 19 juni 2009 keurde de Vlaamse regering het plan goed voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Op dit plan staat onder andere aangeduid welke woonuitbreidingsgebieden op...

District: Wilrijk

Het Wilrijkse districtsbestuur hecht veel belang aan degelijke en voldoende ontmoetings- en speelruimte. Daarom is er beslist om te investeren in het plein aan de Bernard de Pooterstraat. Voor de...

District: Wilrijk

Het Wilrijkse districtsbestuur hecht veel belang aan degelijke en voldoende ontmoetings- en speelruimte. Daarom is er beslist om te investeren in het plein aan het Frans Nagelsplein. Voor de...

District: Antwerpen

De stad Antwerpen wil het aantal verkeerslichten in de stad afbouwen. Op plaatsen waar dat mogelijk is, wil de stad verkeerslichten uitschakelen en verwijderen. 

Verkeerslichten...

District: Berchem

De 'smalle straatjes' in Oud-Berchem zijn verkeersluwe en dichtbevolkte woonstraten in het hart van het district. De stad Antwerpen en het district Berchem willen deze straten meer...