stad in dialoog

geef uw mening

Proefproject verkeerslichten

District: Antwerpen
Projectfase: uitvoering van de werken
Projectstatus: afgelopen
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

De stad Antwerpen wil het aantal verkeerslichten in de stad afbouwen. Op plaatsen waar dat mogelijk is, wil de stad verkeerslichten uitschakelen en verwijderen. 

Verkeerslichten die niet meer nuttig zijn, kunnen tot irritatie leiden bij weggebruikers. Als het rode licht genegeerd wordt, kunnen onveilige situaties ontstaan. Vaak zoeken de automobilisten naar alternatieve routes door woonstraten om de verkeerslichten te vermijden. Daarnaast wil het stadsbestuur veel woongebieden geleidelijk uitbouwen tot zones 30, met de nadruk op de leef- en woonkwaliteit en traag bewonersverkeer.

De stad bestudeerde een eerste reeks van 17 kruispunten en oversteekplaatsen met het oog op een mogelijke uitschakeling en verwijdering van de verkeerslichten. Het behoud en/of verbetering van de verkeersveiligheid staat daarbij centraal. Dertien locaties werden weerhouden. Voor zeven ervan start eind maart alvast een testperiode:

-          kruispunt Paleisstraat – Bresstraat

-          kruispunt Balansstraat – Broederminstraat

-          kruispunt Oranjestraat – Dambruggestraat

-          kruispunt Pothoekstraat - Onderwijsstraat

  • Op sommige locaties gaat dat gepaard met kleine, tijdelijke verkeersmaatregelen op het kruispunt, zoals wegmarkeringen, het plaatsen van plooibakens of prefab rijbaankussens. Dit in afwachting van een duurzame heraanleg. De verkeerslichten worden meestal eerst op oranjegeel knipperlicht gezet en daarna pas helemaal uitgeschakeld. Op sommige plaatsen wordt het bovenste gedeelte van het verkeerslicht - de kast met de lichten - (tijdelijk) weggenomen. 

Ervaringen van gebruikers en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en doorstroming zijn beslissend. Pas na een positief beoordeelde proefperiode van zes maanden gaan de verkeerslichten definitief uit of weg.