stad in dialoog

geef uw mening

Projecten in het district Antwerpen

Rio-Link vernieuwt de riolering in de Begijnenvest, Koninginnestraat, Brabantstraat en Bollandusstraat. District Antwerpen legt daarna de voetpaden, parkeervakken, rijweg en het pleintje opnieuw...

Alle info over de burgerbegroting is vanaf nu te vinden op www.burgerbegroting.be

Wijziging rijrichting Rudolfstraat, Stefaniestraat en gedeelte Lange Lozanastraat

Vanaf 7 december 2015 verandert in een aantal straten de rijrichting geheel of gedeeltelijk.

Waar?Rudolfstraat:...
konijnenwei

Het plan voor de Konijnenwei is klaar!

Samen met u wil de stad de Konijnenwei inrichten als avontuurlijk buurtpark, samen met een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen in de buurt....

De Vrièrestraat, Geuzenstraat en Marnixplaats worden in 2017 vernieuwd door district Antwerpen.

Voordat de werken starten, moest het project een heel traject doorlopen. Het startte met de...
Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. Nu worden de Jodenstraat en een stuk van de Wapper grondig opgefrist. De werken starten op 1 augustus en...

Rio-link gaat in de Edisonlaan, Marconistraat en een deel van Leugenberg werken uitvoeren. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor het afval- en regenwater. District Antwerpen...

Luchtfoto Sint Andriesplaats

District Antwerpen wil de Pachtstraat en het voetpad en rijbaan van de Sint-Andriesplaats vernieuwen.
De projectdefinitie werd deze zomer goedgekeurd door het districtscollege. 

...

foto tunnelgebouw SintJansvliet 1933
Stad Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. In 2018 willen stad en district de Sint-Jansvliet opnieuw aanleggen. De verlichting en bestrating zijn in slechte staat....
luchtfoto
De Steenhouwersvest, Oever, Muntstraat en Korte Riddersstraat worden eind 2016, begin 2017 vernieuwd door district Antwerpen. De ambitie is om van de Steenhouwersvest een volwaardig onderdeel...
Brug IJzerlaan

In 2016 wordt de IJzerlaanbrug afgebroken om het Albertkanaal te verbreden en meer ruimte te geven aan de binnenvaart. In de plaats komt er een brug voor fietsers en voetgangers....

Projectgebied Kievit fase II

Het stadsvernieuwingsproject Kievit fase II omvat het gebied tussen het Kievitplein, het treinspoor, de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat tot aan de Oostensstraat. In november stelde...

De stad heeft de ambitie om voor het gebied Middenvijver een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken zoals voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. De stad wil de Middenvijver zo...

Ten zuiden van 't Zuid en de Brederodewijk komt er een nieuwe ecologische woonwijk. Die aansluit op de stad en uitziet op de Schelde. Waar resoluut de kaart van duurzaamheid wordt getrokken. Met...

De Pijlstraat wordt heraangelegd in het kader van een veiligere schoolomgeving.

De Pijlstraat is een brede straat waar veel bussen en auto’s rijden. Bovendien parkeren er regelmatig...

Slachthuissite vandaag

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk, is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met...

Spoor Oost

Een gedeelte van het spoorwegemplacement Spoor Oost tussen Oud Borgerhout en de Singel is niet meer in gebruik. De stad Antwerpen onderhandelt met de NMBS over een gebruiksovereenkomst van deze...

Het district Antwerpen wil het openbaar domein van de Zuidervelodroom opwaarderen. Er is een voorstel klaar om het woonerf en het centrale plein aan te passen.

Het voorstelplan voor het...