stad in dialoog

geef uw mening

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Lopende projecten

Hoe zullen Berendrecht en Zandvliet er over 30 jaar uitzien?
We kunnen nu al bepalen hoe we onze dorpen tegen 2040 graag willen. Ontwerpers maken hiervoor momenteel een structuurschets op. De...

Nieuws

Project: Berendrecht Zandvliet: structuurschets
Publicatiedatum: vrijdag 9 mei 2014

Op 18 mei 2014 kan u fietsen en praten met de ontwerpers van de structuurschets voor Berendrecht en Zandvliet. We starten om 14 uur aan sporthal De Polder. U kan ook later aansluiten en op eigen houtje de fiets nemen, op het parcours staan wegwijzers en uitleg.

Bent u geen fietser? Dan vindt u aan sporthal De Polder alle informatie en kan u ook hier uw mening geven op de verschillende onderdelen die u belangrijk vindt.

Project: Nutskasten Steenovenstraat: stem op uw favoriet!
Publicatiedatum: maandag 25 maart 2013

Er zijn twee ontwerpen gekozen. Stem hier op uw favoriet ontwerp.