stad in dialoog

geef uw mening

Klipstraat

Projectfase: aanbesteding en gunning
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Om de Klipstraat toegankelijker te maken en meer ruimte te geven aan de voetgangers, wil het district Antwerpen van de Klipstraat een woonerf maken. Bijkomend wordt ook de riolering in de straat vernieuwd.

De Klipstraat wordt als woonerf aangelegd, met een verharding in betontegels. Alternerend parkeren met as-verschuiving zal het eenzijdig parkeren vervangen. De parkeervakken worden uitgevoerd in kasseien met waterdoorlatende voeg. Om de leefkwaliteit te verhogen zet het district in op groen. De parkeervakken worden begrensd door groenvakken met telkens een boom van de soort "cornus mas" (met uitzondering van de locatie aan huisnummer 4). Op 24 mei 2016 werd het definitief ontwerp voorgesteld aan de buurt. Dit plan kan u onderaan dit artikel in detail bekijken.

De werken zouden normaal in januari 2017 van start zijn gegaan. Vanwege een bezwaarschrift zijn de werken momenteel voor onbepaalde tijd uitgesteld. We brengen de buurtbewoners op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is.

Geveltuin

De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. Interesse? Schrijf u hier in.

Meer info

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het district Antwerpen.
Mail naar participatie.2060@stad.antwerpen.be of bel naar 03 338 33 10.

Documenten