stad in dialoog

geef uw mening

Koolkaai en Gorterstraat

District: Antwerpen
Projectfase: aanbesteding en gunning
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

In juni 2017 starten werken aan de Koolkaai en de Gorterstraat. Hierbij wordt een deel van de riolering vernieuwd en wordt de Gorterstraat gelijkgronds aangelegd.

De Koolkaai wordt een autoluw plein. De toegang vanaf de Jordaenskaai en Orteliuskaai wordt afgesloten voor auto’s. De toegang wordt voorzien via de Kleine Kraaiwijk. Om de link met de oude functie duidelijk te maken, zal de vroegere kaaimuur in blauwe steen aangeduid worden. Meerpalen - ook wel bolders genoemd - zullen als paal in het straatbeeld verschijnen. De huidige bomen blijven behouden. Speelelementen en zitbanken maken van de Koolkaai een aangenaam plein. De fontein werd om economische en ecologische redenen geschrapt. De Gorterstraat wordt gelijkgronds aangelegd. Dit wil zeggen dat de rijweg en de stoepen op één niveau komen. Een voorbeeld vindt u onder andere in de Burchtgracht en Vleeshuisstraat. De straat wordt aangelegd in dezelfde steensoort.

Tussen 18 april 2017 en 19 mei 2017 voert water-link voorbereidende nutswerken uit. Deze werken worden uitgevoerd door de firma Denys, zij brengen u zelf op de hoogte van de hinder.

  • 18/04 - 25/04: Koolkaai onpare zijde tot aan de Kleine Kraaiwijk
  • 26/04 - 28/04: Jordaenskaai
  • 02/05 - 12/05: Gorterstraat volledig + Koolkaai pare zijde
  • 15/05 - 19/05: Peterseliestraat en Saucierstraat

De heraanleg zelf start op 1 juni 2017. Deze eerste fase loopt tot 15 juli (bouwverlof). In deze periode zijn de garages op de Koolkaai niet toegankelijk. De Gorterstraat blijft wel open. De volgende fases worden via de website en bewonersbrieven gecommuniceerd. U wordt hierover tijdig op de hoogte gebracht. De volledige heraanleg zal - afhankelijk van de weersomstandigheden - klaar zijn tegen eind oktober 2017.

Hinder voor de buurt

Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn de garages in fases niet bereikbaar. Als u niet beschikt over een vergunning voor bewoners, en eigenaar of huurder van een garage bent, dan heeft u recht op een minderhinder-vergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be kan u een aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie kan u terecht bij GAPA op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar info@gapa.antwerpen.be.

Alternatieve parkeerlocaties

De parkeergarage Scheldekaaien Noord wordt uitgebaat door Apcoa. zij bieden ook een formule bewonersparkeren aan. Ook de ondergrondse parkeergarage van het Tolhuis heeft nog ruimte. Voor meer informatie over deze parking kan u terecht op het nummer 03 232 30 42 of mailen naar parkings.antwerpen.be@parkindigo.com. Er bestaat ook een systeem van buurtparkeren, waarbij u tegen sterk gereduceerd tarief of zelfs gratis gebruik kan maken van een afgeschermde parkeerplek. Meer informatie kan u vinden op www.parkereninantwerpen.be.

Geveltuin

De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. Interesse? Schrijf u hier in tot 1 juni.

Meer info

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het team Participatie van het district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@stad.antwerpen.be of bel naar 03 338 33 10.

In deze presentatie vindt u meer info.
infopagina op www.antwerpen.be