stad in dialoog

geef uw mening

Lange Dijkstraat

foto Lange Dijkstraat
District: Antwerpen
Projectfase: definitief ontwerp
Projectstatus: lopend

Waarover gaat het?

De Lange Dijkstraat ligt op een belangrijke fietsas. Het district Antwerpen wil van deze straat een meer fietsvriendelijke straat maken. 

Na de eerste voorstelling van het concept als fietsstraat, werd door de ontwerpers een voorontwerp uitgewerkt. Dit kan u hieronder terugvinden bij de documenten. In februari 2016 werd dit voorontwerp voorgelegd aan de buurtbewoners tijdens een inspraakmoment. Met de opmerkingen van de buurt werd het plan verfijnd. Tenslotte werd een definitief ontwerp goedgekeurd door het districtscollege.

De fietsstraat is uitgewerkt conform de fietsstraatnota, waarbij verkeersplateaus op alle kruispunten worden voorzien met een rode toplaag die doorloopt. Enkel aan het begin en het einde van de fietsstraat loopt de rode bestrating niet door. Het begin van de fietsstraat wordt aangekondigd met een rode stip met fietssymbool. De fietsstraat is een voorrangsweg, en ter hoogte van elk kruispunt komen symbolen die de fietsstraat aanduiden.

De bomen (veldesdoorns) in de voetpaden, staan geschrankt ter hoogte van de perceelgrenzen in rechthoekige plantvakken. Op de koppen van de parkeervakken en op enkele plaatsen in de parkeerstrook komen enkele gewone haagbeuken. Hier en daar komen naast de plantvakken betonelementen van 40cm hoog die zitgelegenheid geven voor mensen op weg naar het park. En als lineaire spelaanleiding dienen voor kinderen op weg naar het park of naar huis. Het definitief ontwerp resulteert in een neutrale parkeerbalans (100 plaatsen), en een positieve bomenbalans (60 bomen).

De start van de werken is gepland in het najaar van 2017. Alle buurtbewoners worden tijdig op de hoogte gebracht van het verloop. In augustus 2017 zal Elia (beheerder hoogspanningsnet) nutswerken uitvoeren in de Lange Dijkstraat.

 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het Participatie team van het district Antwerpen.
Mail naar wijkoverleg.2060@stad.antwerpen.be of bel naar 03 338 33 10.