stad in dialoog

geef uw mening

Middenvijver Linkeroever

District: Antwerpen
Projectfase: ruimtelijke uitgangspunten
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

De stad heeft de ambitie om voor het gebied Middenvijver een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken zoals voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. De stad wil de Middenvijver zo bestendigen als parkgebied, maar waarbij er ook ruimte is voor culturele en recreatieve activiteiten.

Het stadbestuur gaf drie ontwerpbureaus de opdracht een inrichtingsvisie op te maken voor het projectgebied. De stad koos een winnend ontwerp. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk rekening houden met de bezorgheden van de buurtbewoners bij het verder uitwerken van het ontwerp en de eventuele uitreiking van vergunningen.

Het stadsbestuur nodigt u daarom uit om mee na te denken. Zo kunnen de juiste beslissingen genomen worden qua inrichting en openstelling van het gebied.

U vindt hier de informatie over de keuze van de ontwerper en wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de 4 gesprekstafels.