stad in dialoog

geef uw mening

Mis geen enkel nieuwtje over de aanleg van het park

District: Deurne
Publicatiedatum: 29 mei 2018

Steeds benieuwd naar de laatste nieuwtjes over Park Groot Schijn? Op www.parkgrootschijn.be kan u alle nieuws, werfinfo of andere leuke weetjes over het park terugvinden.

Kijk per project onder tijdlijn om een overzicht te krijgen van de afgelopen overlegmomenten en de verslagen hiervan te raadplegen.

Park Groot Schijn op Antwerpen Morgen

Waar doet de stad aan stadsvernieuwing? Hoe ziet dit eruit? Kan ik mijn mening meegeven? Hoe zal de stad er binnen 10 jaar uitzien? Deze, en talrijke andere vragen, worden beantwoord op de nieuwe website: antwerpenmorgen.be.  Voortaan vindt u alle informatie over stadsontwikkelingsprojecten, dus ook over de verdere groei van Park Groot Schijn, niet langer hier maar op deze nieuwe website. Deze is ook bereikbaar via de vertrouwde link www.parkgrootschijn.be.