stad in dialoog

geef uw mening

Begijnenvest

District: Antwerpen
Projectfase: definitief ontwerp
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Rio-Link vernieuwt de riolering in de Begijnenvest, Koninginnestraat, Brabantstraat en Bollandusstraat. District Antwerpen legt daarna de voetpaden, parkeervakken, rijweg en het pleintje opnieuw aan.

Op maandag 7 maart 2016 werd het ontwerp getoond aan de buurt. Hieronder vindt u de presentatie en de plannen.

De voorlopige timing is als volgt:

  • aanstellen aannemer:                  najaar 2016
  • bouwvergunning:                         voorjaar 2016
  • nutswerken (nutsmaatsch.)         mei - september 2016
  • infovergadering met aannemer:  voor aanvang werken
  • start werken                                 februari / maart 2017

De werken zullen gefaseerd verlopen. Zo kan de overlast tot een minimum beperkt worden.
De precieze timing van de verschillende fases wordt in overleg met de aannemer bepaald. Nu is deze dus nog niet bekend. Zodra er meer over geweten is, leest u het hier.