stad in dialoog

geef uw mening

Masterplan Silsburg

District: Deurne
Projectfase: concept
Projectstatus: lopend

Waarover gaat het?

Op 19 juni 2009 keurde de Vlaamse regering het plan goed voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Op dit plan staat onder andere aangeduid welke woonuitbreidingsgebieden op termijn kunnen gerealiseerd worden.  Het gebied Silsburg, gelegen tussen het Park Groot Schijn en de begraafplaats Silsburg, is één van de gebieden die sinds 1 januari 2016  woongebied zijn geworden.

De stad Antwerpen streeft ernaar om hier een kwalitatieve woonwijk te ontwikkelen. Daarvoor is een algemene visie op het projectgebied nodig, een masterplan. Dit willen we samen opmaken met de buurt en alle betrokkenen.

Geef uw mening