stad in dialoog

geef uw mening

Park Groot Schijn

Toekomstbeeld van het centrale plein in het park
District: Deurne
Projectfase: uitvoering van de werken
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Park Groot Schijn op Antwerpen Morgen

Waar doet de stad aan stadsvernieuwing? Hoe ziet dit eruit? Kan ik mijn mening meegeven? Hoe zal de stad er binnen 10 jaar uitzien? Deze, en talrijke andere vragen, worden beantwoord op de nieuwe website: antwerpenmorgen.be

Voortaan vindt u alle informatie over stadsontwikkelingsprojecten, dus ook over de verdere groei van Park Groot Schijn, niet langer hier maar op deze nieuwe website. Deze is ook bereikbaar via de vertrouwde link www.parkgrootschijn.be. Onder de 'tijdlijn' kan u per project steeds het overzicht van de overlegmomenten en hun verslagen terugvinden.

Nieuws