stad in dialoog

geef uw mening

Wasplein

District: Berchem
Projectstatus: afgelopen
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Het Berchemse Wasplein ligt verborgen in de hoek van de Wasstraat met de Ferdinand Coosemansstraat. Het plein verenigt verschillende functies. Het is een groene plek voor de buurt, een speelplein voor de buurtkinderen, voor de kinderen van school De Merode en voor het IBO Napewaki (Initiatief Buitenschoolse Opvang). Hier kunnen kinderen van basisschool De Kring en De Schatkist terecht voor opvang voor en na schooltijd. In het vroegere seniorenlokaal in de Wasstraat komt een kinderdagverblijf.

Tot midden november 2014 konden buurtbewoners hun mening geven over het gebruik van het Wasplein.