stad in dialoog

geef uw mening

Beëindigde projecten

Project District Omschrijving
Belvedère in Park Sorghvliedt Hoboken

De belvedère in het park:

Bijna 200 jaar geleden werd op een heuvel in het park Sorghvliedt een paviljoen gebouwd: een belvedère, een "mooi uitzicht".

Dit paviljoen is al...

Bomen en groen in Berchem Berchem

Berchem is een district met veel groen, natuur en parken. Het districtsbestuur hecht veel belang aan dit groene karakter van Berchem en wil dit nog extra versterken.

In een stedelijke...

Bomenkeuze Curiestraat Hoboken Hoboken

U kan hier uw keuze aangeven voor de boomsoort met uw voorkeur.

De soort met de meeste stemmen wordt dit voorjaar in het plantseizoen tussen maart en juni aangeplant in de Curiestraat.

Burgerwelzijn Antwerpen

Burgerwelzijn is in slechte staat. Bovendien zijn er problemen met de toegankelijkheid van de brandweer. Het district Antwerpen wil Burgerwelzijn vernieuwen en hier een woonerf van maken.
...

Conceptfase heraanleg Zillebekelaan Berchem

De Zillebekelaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem wil van de Zillebekelaan een echt plein maken.

Knelpunten

De Zillebekelaan heeft zijn beste tijd gehad. Dat is te merken aan...

Cultuur is van A

De stedelijke cultuurraad, het Antwerps Kunstenoverleg, Fameus en het Nicc bereiden een gezamelijke beleidsnota voor over cultuur in het stedelijke beleidsplan.

De vijfde schepen Wilrijk

Is uw idee een sjerp waard?

Wilrijk wordt bestuurd door een districtscollege dat bestaat uit een voorzitter en vier districtsschepenen. Momenteel zijn we op zoek naar een vijfde schepen....

Een groen hart voor Berchem Berchem

In het hart van Berchem liggen verschillende parken en groene gebieden: het De Villegaspark, het Brilschanspark en natuurgebied De Wolvenberg.

Het district Berchem en de stad Antwerpen...

Een kunstwerk voor De Veldekens? Berchem

De speelweide in De Veldekens is een mooie groene ruimte. Hier kan goed gespeeld of gewandeld worden. Maar zou deze ruimte een meerwaarde krijgen als er een kunstwerk wordt geplaatst? Wat denkt u...

Enquête mobiliteit Sint Ludgardisschool Antwerpen

De dienst mobiliteit van stad Antwerpen wil onderzoeken hoe uw kind zich van en naar school verplaatst. Zo wil de stad een duidelijker beeld krijgen van verkeerssituaties rond de...

Evaluatie proefopstelling Hoboken
Fietsen in Hoboken
fietsend Hoboken: vertel het ons! Hoboken

U houdt van fietsen of u doet het uit noodzaak? U rijdt ook door Hoboken? U bent dus een fietskenner. We willen graag met u spreken over fietsen in Hoboken.
...

Halenstraat Antwerpen Noord

Na het afronden van de Viséstraat, wordt ook de Halenstraat volledig heraangelegd. Zo wordt de nieuwe Halenstraat een stuk comfortabeler voor fietsers. 

Timing en hinder

De werken...

Helemaal Hoboken: Masterplan Hoboken Centrum Hoboken

Het district Hoboken zal in de volgende jaren verschillende werken uitvoeren om van Hoboken centrum een aangename en levendige ontmoetingsplek te maken voor iedereen. We willen daarover graag uw...

Heraanleg Braderijstraat en Wisselstraat Antwerpen

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. Daarom leggen we een aantal straten in de binnenstad opnieuw aan. Deze heraanleg is gepland in...

Heraanleg Distelhoek Fase 3 Merksem

Nadat Distelhoek een nieuw speelplein, speelbos en nieuwe paden kreeg, wordt nu het sportterrein opnieuw ingericht. Tijdens de zomer van 2015 werd een uitgebreide bevraging bij bewoners en...

Heraanleg Falconrui / Boterhamstraat Antwerpen

De werken aan de Falconrui zijn in maart van start gegaan. Ondertussen werden fase 1 en fase 2 tussen de Boterhamstraat en Hessenbrug afgewerkt. Dit woonerftraject is toegankelijk...

Heraanleg Kleine Kauwenberg en Kauwenstraatje Antwerpen

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. De riolering van de Kleine Kauwenberg en het Kauwenstraatje is toe aan vernieuwing. Vervolgens wordt ook...

heraanleg omgeving Kaasrui Antwerpen

De Kaasrui, Maalderijstraat, Lijnwaadmarkt, Torfbrug en het smal stuk van de Grote Markt zijn aan vernieuwing toe.  De werken vinden plaats van september tot en met december 2015. 

...
Heraanleg Rodestraat Antwerpen

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving.
Het wegdek van de Rodestraat is toe aan vernieuwing. We nodigen u van harte uit om de plannen en de...

Infomoment kleine ingrepen Fruithoflaan Berchem

Op 11 maart 2015 kwam het district Berchem naar de Fruithoflaan. Tijdens een infomoment brachten we de buurt op de hoogte van werken die in de buurt gingen starten.

De voorbije maanden heeft...
Joossensgang Antwerpen

In het kader van het RUP Dam West uit 2010, zijn er heel wat aanpassingen gebeurd in de buurt van de Joossensgang.  

Na het afwerken van verschillende andere werven, kan nu...

Jos Op De Beecklaan Wilrijk

In de Jos Op de Beeck geldt sinds geruime tijd eenrichtingsverkeer in de helft van de straat. Auto's die van de Krijgslaan komen, kunnen enkel tot aan de toegang tot het Dienstencentrum Oversnes....

Kleine werken Mimosastraat Berchem

In de Mimosastraat worden enkele kleine werken gedaan. Onder meer het voetpad wordt vernieuwd.

Welke werken gaat het district Berchem in de Mimosastraat doen?

de voetpaden...
Koolkaai en Gorterstraat Antwerpen

De Koolkaai en Gorterstraat worden vernieuwd. 

Voordat de werken starten, moet het project een heel traject doorlopen. Dit traject start met de opmaak van een projectdefinitie.  ...
Koornbloem proefopstelling Wilrijk

In juni 2012 werden de eerste ingrepen van het wijkcirculatieplan Wilrijk ingevoerd. Nu, zes maanden later, is het tijd voor evaluatie. Dit forum geeft u, samen met de evaluatievergadering op 13/...

Meetjeslandstraat Hoboken

Het district zal het pleintje op de Lageweg (tegenover muziekacademie) grondig vernieuwen. Er komen speeltoestellen en fitnesstoestellen. Om het speelplein veiliger en groter te maken, wordt er...

Michel Willemsplein Wilrijk

Het Wilrijkse districtsbestuur wil graag het Michel Willemsplein in een nieuw jasje steken.
Dit willen we graag samen doen met de bewoners en de gebruikers van het plein, zodat het nieuwe...

Nieuw ontmoetingsplein aan de Bernard de Pooterstraat Wilrijk

Het Wilrijkse districtsbestuur hecht veel belang aan degelijke en voldoende ontmoetings- en speelruimte. Daarom is er beslist om te investeren in het plein aan de Bernard de Pooterstraat. Voor de...

Nieuw speelterrein op het Frans Nagelsplein Wilrijk

Het Wilrijkse districtsbestuur hecht veel belang aan degelijke en voldoende ontmoetings- en speelruimte. Daarom is er beslist om te investeren in het plein aan het Frans Nagelsplein. Voor de...

Nieuwe Brederodestraat en Troonplaats Antwerpen

Het district Antwerpen heeft de intentie om de Troonplaats en het halfmaanpleintje samen met de voetpaden in de Brederodestraat te vernieuwen.

De voorontwerpen zijn klaar en kunnen hier...

Nutskasten Belgiëlei - Van den Nestlei Antwerpen

In het kader van de heraanleg van de Belgiëlei en de Van den Nestlei steekt het district ook de nutskasten in een nieuw kleedje. U mag mee de stijl bepalen.

Welke van de drie thema's zal de...

Nutskasten Steenovenstraat: stem op uw favoriet! Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Na de nutskast in de Antwerpsebaan, waar momenteel een beer en reigers op pronken, is het nu de beurt aan twee nutskasten van de Steenovenstraat.

 Onze ontwerper, Willem Pirquin, heeft twee...

Plannen met Het Rooi Berchem Kom op 4 mei naar Het Rooi en ontdek de plannen

Kom op woensdag 4 mei tussen 15 en 18 uur naar Het Rooi en ontdek als eerste de openluchttentoonstelling, neem deel aan de initiatielessen voetbal...

Plein Waaslandstraat Hoboken

U kan hier de bevraging doen over het tijdelijke plein in de Waaslandstraat

Proefproject verkeerslichten Antwerpen

De stad Antwerpen wil het aantal verkeerslichten in de stad afbouwen. Op plaatsen waar dat mogelijk is, wil de stad verkeerslichten uitschakelen en verwijderen. 

Verkeerslichten...

Project #Wilrijk Wilrijk

Project#Wilrijk is een onderzoek naar (speel)ruimte voor kinderen en jongeren in Wilrijk.

Geregeld vragen Wilrijkenaren om extra speelplekken of ontmoetingsplaatsen voor jongeren in het...

Scheldelei: evaluatie verkeersremmer

Bevraging over de verkeersremmers in de Scheldelei

Skaten in Hoboken Hoboken

Hoboken heeft één beperkt skateterrein aan de Scheldelei in Polderstad. Verder staan er enkele kleinere skatetoestellen...

Speelterrein De Villegaspark Berchem

Het speelterrein in het De Villegaspark krijgt een nieuw kleedje. Intussen is er een eerste conceptontwerp voor het speelterrein klaar.

Op 2 april 2014 werd het concept voorgesteld op de...

Verenigde Natieslaan sluipverkeer Hoboken
Wasplein Berchem

Het Berchemse Wasplein ligt verborgen in de hoek van de Wasstraat met de Ferdinand Coosemansstraat. Het plein verenigt verschillende functies. Het is een groene plek voor de buurt, een speelplein...

Werken kruispunt Uitbreidingstraat - Willem Van Laarstraat Berchem

Verkeersveiligheid
Het kruispunt van de Uitbreidingstraat met de Willem Van Laarstraat is niet verkeersveilig genoeg. De oversteken voor voetgangers zijn te lang. Er wordt vaak foutgeparkeerd...

werken Schermersstraat en Maarschalk Gerardstraat Antwerpen
Werkingskader inspraak en adviesraden

Het stadsbestuur ontwikkelt een nieuw werkingskader voor inspraak en adviesraden binnen de sectoren jeugd, sport, cultuur en senioren.

Werkontbijt Saffierstraat Berchem

Wat vindt u belangrijk in de groenzone van de Saffierstraat? Laat het ons weten tijdens het werkontbijt!

Tussen Lier en Antwerpen legt de provincie Antwerpen de fietsostrade F11 aan....

Wijkbabbel Berchem

In november ging het districtsbestuur naar alle wijken in Berchem. Bewoners kregen toelichting over de toekomstplannen van het district en kregen ook zelf de kans om suggesties te doen. Het...

Wijkbudgetten Rozemaai-Schoonbroek Antwerpen

Het district Antwerpen stelt 15.000 euro ter beschikking voor buurtprojecten in Rozemaai-Schoonbroek.

Wijkcolleges in Hoboken Hoboken

Ook benieuwd wie de komende zes jaar uw lokaal bestuur zal zijn? Kom naar het inspraakmoment in uw wijk.