stad in dialoog

geef uw mening

Lopende projecten

stadsuitbreiding 20ste eeuwse gordel

Volgens de huidige prognoses krijgt de stad Antwerpen er tegen 2030 ongeveer 100 000 inwoners bij. De open ruimte is schaars. Hoe kunnen we de ruimte slim gebruiken? Het...

District Antwerpen

Rio-Link vernieuwt de riolering in de Begijnenvest, Koninginnestraat, Brabantstraat en Bollandusstraat. District Antwerpen legt daarna de voetpaden, parkeervakken, rijweg en het pleintje opnieuw...

Alle info over de burgerbegroting is vanaf nu te vinden op www.burgerbegroting.be

Wijziging rijrichting Rudolfstraat, Stefaniestraat en gedeelte Lange Lozanastraat

Vanaf 7 december 2015 verandert in een aantal straten de rijrichting geheel of gedeeltelijk.

Waar?Rudolfstraat:...
konijnenwei

Het plan voor de Konijnenwei is klaar!

Samen met u wil de stad de Konijnenwei inrichten als avontuurlijk buurtpark, samen met een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen in de buurt....

De Vrièrestraat, Geuzenstraat en Marnixplaats worden in 2017 vernieuwd door district Antwerpen.

Voordat de werken starten, moest het project een heel traject doorlopen. Het startte met de...
Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. Nu worden de Jodenstraat en een stuk van de Wapper grondig opgefrist. De werken starten op 1 augustus en...

Rio-link gaat in de Edisonlaan, Marconistraat en een deel van Leugenberg werken uitvoeren. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor het afval- en regenwater. District Antwerpen...

Luchtfoto Sint Andriesplaats

District Antwerpen wil de Pachtstraat en het voetpad en rijbaan van de Sint-Andriesplaats vernieuwen.
De projectdefinitie werd deze zomer goedgekeurd door het districtscollege. 

...

foto tunnelgebouw SintJansvliet 1933
Stad Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. In 2018 willen stad en district de Sint-Jansvliet opnieuw aanleggen. De verlichting en bestrating zijn in slechte staat....
luchtfoto
De Steenhouwersvest, Oever, Muntstraat en Korte Riddersstraat worden eind 2016, begin 2017 vernieuwd door district Antwerpen. De ambitie is om van de Steenhouwersvest een volwaardig onderdeel...
Brug IJzerlaan

In 2016 wordt de IJzerlaanbrug afgebroken om het Albertkanaal te verbreden en meer ruimte te geven aan de binnenvaart. In de plaats komt er een brug voor fietsers en voetgangers....

Projectgebied Kievit fase II

Het stadsvernieuwingsproject Kievit fase II omvat het gebied tussen het Kievitplein, het treinspoor, de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat tot aan de Oostensstraat. In november stelde...

De stad heeft de ambitie om voor het gebied Middenvijver een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken zoals voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. De stad wil de Middenvijver zo...

Ten zuiden van 't Zuid en de Brederodewijk komt er een nieuwe ecologische woonwijk. Die aansluit op de stad en uitziet op de Schelde. Waar resoluut de kaart van duurzaamheid wordt getrokken. Met...

De Pijlstraat wordt heraangelegd in het kader van een veiligere schoolomgeving.

De Pijlstraat is een brede straat waar veel bussen en auto’s rijden. Bovendien parkeren er regelmatig...

Slachthuissite vandaag

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk, is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met...

Het district Antwerpen wil het openbaar domein van de Zuidervelodroom opwaarderen. Er is een voorstel klaar om het woonerf en het centrale plein aan te passen.

Het voorstelplan voor het...

District Antwerpen, District Borgerhout

Spoor Oost

Een gedeelte van het spoorwegemplacement Spoor Oost tussen Oud Borgerhout en de Singel is niet meer in gebruik. De stad Antwerpen onderhandelt met de NMBS over een gebruiksovereenkomst van deze...

Spoor Oost

Een gedeelte van het spoorwegemplacement Spoor Oost tussen Oud Borgerhout en de Singel is niet meer in gebruik. De stad Antwerpen onderhandelt met de NMBS over een gebruiksovereenkomst van deze...

District Berchem

Goed nieuws, het project van de tuinstraten in Berchem loopt verder! In 2018 leggen het district Berchem en de stad Antwerpen in Oud-Berchem vier tuinstraten aan. Het gaat om de Wasstraat, de...

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Hoe zullen Berendrecht en Zandvliet er over 30 jaar uitzien?
We kunnen nu al bepalen hoe we onze dorpen tegen 2040 graag willen. Ontwerpers maken hiervoor momenteel een structuurschets op. De...

District Borgerhout

Te Boelaarpark

Het Te Boelaarpark aan de grens met Deurne is de groene long van Borgerhout. Dit park wordt intens gebruikt om te wandelen, te zonnen, te sporten, maar ook voor evenementen allerhande. Daarnaast...

District Deurne

Werken Herentalsebaan

Stad Antwerpen en district Deurne willen van uw district een aangename woon- en leefomgeving maken. Daarom werkt Deurne voortdurend aan de vernieuwing van oude straten en pleinen. De vernieuwing...

Op 19 juni 2009 keurde de Vlaamse regering het plan goed voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Op dit plan staat onder andere aangeduid welke woonuitbreidingsgebieden op...

Toekomstbeeld van het centrale plein in het park
Park Groot Schijn op Antwerpen Morgen

Waar doet de stad aan stadsvernieuwing? Hoe ziet dit eruit? Kan ik mijn mening meegeven? Hoe zal de stad er binnen 10 jaar uitzien? Deze, en talrijke andere...

District Hoboken

Het districtscollege van Hoboken

Ook benieuwd wie de komende zes jaar uw lokaal bestuur is? Kom dan naar het inspraakmoment in uw wijk. U krijgt meer info over het bestuursakkoord en kan suggesties geven over dat...

District Merksem

In 2018 zal het district Merksem het speel- en sportterrein aan de Wijngaardberg opnieuw aanleggen. De ontwerpers hebben op basis van de input van de bewoners en de gebruikers van het terrein een...

In 2018 zal het district Merksem het speelterrein aan de Krokusstraat opnieuw aanleggen. Daarom kregen de bewoners en de gebruikers van het terrein in juli tot september 2016 de kans om hun ideeën...

In 2018 zal het district Merksem het speelterrein aan het Leiebos opnieuw aanleggen. Daarom kregen de bewoners en de gebruikers van het terrein in mei en juni 2016 de kans om hun ideeën en...