stad in dialoog

geef uw mening

Enquête mobiliteit Sint Ludgardisschool

District: Antwerpen
Projectfase: concept
Projectstatus: afgelopen
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

De dienst mobiliteit van stad Antwerpen wil onderzoeken hoe uw kind zich van en naar school verplaatst. Zo wil de stad een duidelijker beeld krijgen van verkeerssituaties rond de schoolomgeving. 
Het doel is de schoolomgeving veiliger maken.

Deze vragenlijst wil vooral het autogebruik naar en rond de school in kaart brengen. 

U vult als ouder(s) die regelmatig uw kind naar school brengt/brengen één vragenlijst in. 
U kan de vragen invullen tot en met  19 november 2014.

Het invullen van de vragenlijst duurt maximum 10 minuten. 

Als u start met het invullen van de vragenlijst kan u hem niet opslaan. Enkel wanneer u op het einde de vragenlijst indient, zijn de resultaten geregistreerd.

Op het einde van de vragenlijst kan u foto's uploaden van gevaarlijke punten in de schoolomgeving. Als u dit wenst te doen,  moet u de foto's bij het begin van de enquête al ter beschikking hebben. Een foto uploaden is niet verplicht. 

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U kan uw naam en e-mailadres invullen zodat u op de hoogte kan gehouden worden van de resultaten. 

U vindt de link naar de enquête hieronder.