stad in dialoog

geef uw mening

Spoor Oost

Spoor Oost
District: Antwerpen, Borgerhout
Projectfase: definitief ontwerp
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Een gedeelte van het spoorwegemplacement Spoor Oost tussen Oud Borgerhout en de Singel is niet meer in gebruik. De stad Antwerpen onderhandelt met de NMBS over een gebruiksovereenkomst van deze vroegere containerterminal met een oppervlakte van ongeveer 10 hectare. De aanpalende dichtbevolkte wijken van Borgerhout en Antwerpen Noord hebben een grote nood aan ruimte. Het ongebruikte terrein Spoor Oost biedt hier een aantal mogelijkheden.

Op 14 juni was er een eerste denkdag voor de buurt over de invulling op korte termijn.  Op 29 september keurde het college van burgemeester en schepenen een voorontwerp goed voor de invulling op korte termijn.
Op 8 november was er een tweede denkdag voor de buurt. Alle opmerkingen zijn verwerkt in de projectdefinitie. Deze bevat de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling van het project. De projectdefinitie voor Spoor Oost werd goedgekeurd in januari 2015. Op 28 februari 2015 was er een infomoment voor de buurt. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst kan u bekijken.

Van 23 mei tot en met 12 juli vindt de Sinksenfoor plaats op Spoor Oost.