stad in dialoog

geef uw mening

Projecten in het district Deurne

Werken Herentalsebaan

Stad Antwerpen en district Deurne willen van uw district een aangename woon- en leefomgeving maken. Daarom werkt Deurne voortdurend aan de vernieuwing van oude straten en pleinen. De vernieuwing...

Op 19 juni 2009 keurde de Vlaamse regering het plan goed voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Op dit plan staat onder andere aangeduid welke woonuitbreidingsgebieden op...

De stad Antwerpen en het district  werken samen met alle betrokken gebruikers aan de bouw van Park Groot Schijn in Deurne-Oost. Daar zal u binnenkort kunnen genieten van een heel verscheiden park...