stad in dialoog

geef uw mening

Projecten Berchem

District: Berchem

Berchem is een district met veel groen, natuur en parken. Het districtsbestuur hecht veel belang aan dit groene karakter van Berchem en wil dit nog extra versterken.

In een stedelijke...

Zicht op de Zillebekelaan vanaf de Diksmuidelaan
District: Berchem

De Zillebekelaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem wil van de Zillebekelaan een echt plein maken.

Knelpunten

De Zillebekelaan heeft zijn beste tijd gehad. Dat is te merken aan...

District: Berchem

In het hart van Berchem liggen verschillende parken en groene gebieden: het De Villegaspark, het Brilschanspark en natuurgebied De Wolvenberg.

Het district Berchem en de stad Antwerpen...

District: Berchem

De speelweide in De Veldekens is een mooie groene ruimte. Hier kan goed gespeeld of gewandeld worden. Maar zou deze ruimte een meerwaarde krijgen als er een kunstwerk wordt geplaatst? Wat denkt u...

District: Berchem

Op 11 maart 2015 kwam het district Berchem naar de Fruithoflaan. Tijdens een infomoment brachten we de buurt op de hoogte van werken die in de buurt gingen starten.

De voorbije maanden heeft...
District: Berchem

In de Mimosastraat worden enkele kleine werken gedaan. Onder meer het voetpad wordt vernieuwd.

Welke werken gaat het district Berchem in de Mimosastraat doen?

de voetpaden...
District: Berchem
Kom op 4 mei naar Het Rooi en ontdek de plannen

Kom op woensdag 4 mei tussen 15 en 18 uur naar Het Rooi en ontdek als eerste de openluchttentoonstelling, neem deel aan de initiatielessen voetbal...

District: Berchem

Het speelterrein in het De Villegaspark krijgt een nieuw kleedje. Intussen is er een eerste conceptontwerp voor het speelterrein klaar.

Op 2 april 2014 werd het concept voorgesteld op de...

District: Berchem

Het Berchemse Wasplein ligt verborgen in de hoek van de Wasstraat met de Ferdinand Coosemansstraat. Het plein verenigt verschillende functies. Het is een groene plek voor de buurt, een speelplein...

District: Berchem

Verkeersveiligheid
Het kruispunt van de Uitbreidingstraat met de Willem Van Laarstraat is niet verkeersveilig genoeg. De oversteken voor voetgangers zijn te lang. Er wordt vaak foutgeparkeerd...

District: Berchem

Wat vindt u belangrijk in de groenzone van de Saffierstraat? Laat het ons weten tijdens het werkontbijt!

Tussen Lier en Antwerpen legt de provincie Antwerpen de fietsostrade F11 aan....

District: Berchem

In november ging het districtsbestuur naar alle wijken in Berchem. Bewoners kregen toelichting over de toekomstplannen van het district en kregen ook zelf de kans om suggesties te doen. Het...