stad in dialoog

geef uw mening

Participatie Park Groot Schijn

Forum

Publieksmomenten

Datum Publieksmoment
27 juni 2012 Algemene Vergadering
5 september 2012 Bewonersvergadering Park Groot Schijn: Start aanleg volkstuinen
13 september 2012 Concessiegesprekken voetbal en korfbal
8 november 2012 Participatiestuurgroep
10 december 2012 Algemene Vergadering
18 december 2012 Concessiegesprekken voetbal en korfbal
31 januari 2013 Participatiestuurgroep
7 februari 2013 Concessiegesprekken voetbal- en korfbal
11 maart 2013 Bewonersvergadering Park Groot Schijn
21 maart 2013 Inspraakmoment jeugdverenigingen speelbos
15 april 2013 Participatiestuurgroep
18 mei 2013 Werfwandeling Park Groot Schijn
17 september 2013 Participatiestuurgroep
16 oktober 2013 Participatiestuurgroep
5 december 2013 Algemene Vergadering
18 februari 2014 Overleg korfbalclubs
13 maart 2014 Overleg voetbalclubs
25 maart 2014 Participatiestuurgroep
24 april 2014 Gesprek bewoners woonwagenterrein
6 mei 2014 Kernteam project
12 juni 2014 Kernteam project
16 juni 2014 Toelichting districtscollege Deurne
26 juni 2014 Participatiestuurgroep
9 september 2014 Kernteam project
23 oktober 2014 Participatiestuurgroep
13 november 2014 Algemene vergadering 13 november 2014
15 januari 2015 Speelbos Park Groot Schijn: definitief ontwerp klaar
29 januari 2015 Overleg korfbal- en voetbalclubs: Sportgebouw
25 februari 2015 Overleg jeugdverenigingen
2 maart 2015 Participatiestuurgroep
12 maart 2015 Plaatsbezoek jeugdverenigingen
12 maart 2015 Algemene Vergadering
9 april 2015 Inspraakmoment skatepark
23 april 2015 Overleg Sportkamer voetbal- en korfbalclubs
20 mei 2015 Overleg Hondenclubs
23 juni 2015 Voorstelling stand van zaken heraanleg woonwagenterrein
30 juni 2015 Overleg Jeugdverenigingen
31 augustus 2015 Individuele gesprekken participatiestuurgroep
1 oktober 2015 Participatiestuurgroep
27 oktober 2015 Overleg hondenclub
9 november 2015 Overleg jeugdverenigingen Jeugdkamer
9 november 2015 Overleg gebruikers rolschaatsloods
9 november 2015 Overleg betrokkenen Centraal Plein
16 november 2015 Voorstelling definitieve plannen eerste sportkamer
17 november 2015 Algemene vergadering
12 december 2015 Ondertekening Participatiecharter
4 februari 2016 Bewonersoverleg Woonwagenterrein
1 maart 2016 Overleg Sportkamer voetbal- en korfbalclubs
8 maart 2016 Participatiestuurgroep
19 april 2016 Algemene vergadering
23 mei 2016 Overleg Sportkamer voetbal- en korfbalclubs
15 juni 2016 Bewonersoverleg Woonwagenterrein
19 juli 2016 Buurtmobiel op het woonwagenterrein
18 oktober 2016 Participatiestuurgroep
1 december 2016 Algemene Vergadering
5 december 2016 bewonersoverleg Woonwagenterrein
14 maart 2017 Bevraging skate-hotspot
18 april 2017 Overleg VZW Springs
8 mei 2017 Participatiestuurgroep
22 mei 2017 Algemene Vergadering
19 september 2017 Bewonersvergadering Woonwagenterrein
1 december 2017 Inhuldiging Sportkamer Park Groot Schijn
8 december 2017 Overleg hondenkamer
18 december 2017 participatiestuurgroep
5 februari 2018 Gebruikersoverleg
15 februari 2018 Overleg Sportkamer
19 februari 2018 Overleg Sportkamer
26 februari 2018 Overleg bewoners August van de Wielelaan
28 februari 2018 Overleg Jeugdkamer
29 maart 2018 Overleg Atletiekkamer
17 april 2018 Overleg Jeugdkamer
17 april 2018 Participatiestuurgroep
14 juni 2018 Algemene Vergadering