stad in dialoog

geef uw mening

Heraanleg Braderijstraat en Wisselstraat

District: Antwerpen
Projectfase: uitvoering van de werken
Projectstatus: afgelopen
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Het district Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. Daarom leggen we een aantal straten in de binnenstad opnieuw aan. Deze heraanleg is gepland in verschillende delen. Zo kunnen we de overlast tot een minimum beperken en de binnenstad bereikbaar houden.

Timing:

Fase 1 - Wisselstraat van 12 september 2016  tot 24 oktober 2016.
Fase 2 - Braderijstraat van 10 oktober 2016 tot 08 november 2016.
Fase 3 - Wisselstraat – Oude Beurs van 07 november 2016 tot 18 november 2016.

De bestratingswerken in de Wisselstraat zijn bijna afgerond. Het nieuwe wegdek dient uit te harden tot 24 oktober en de aansluiting met de Grote Markt vergt nog enkele ingrepen. 

De werken in de Braderijstraat zijn op maandag 10 oktober van start gegaan. Dit is zoals in de oorspronkelijk planning opgenomen. De aannemer start met het uitbreken van de huidige bestrating. Het einde van deze werken is voorzien op 8 november, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

De laatste fase, waarbij het kruispunt van de Oude Beurs en de Wisselstraat wordt heraangelegd,  staat gepland van 7 november tot 18 november.

Indien u beschikt over een eigen garage in de Braderijstraat zal deze niet meer toegankelijk zijn vanaf maandag 10 oktober. De garage-eigenaars in de Zilversmidstraat kunnen hun garage enkel bereiken via de Grote Markt en mits een toelating om de autovrije zone in te rijden. Dit kan u aanvragen via https://parkeerverbod.antwerpen.be.

Hinder voor de buurt

Tijdens de werken worden de straten afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn de garages niet bereikbaar. Eigenaars of huurders van een garage hebben recht op een minderhinder-vergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > Vergunningen > Minderhindervergunning kan u een aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie kan u terecht bij GAPA op het nummer
03 727 16 60 of via mail naar info@gapa.antwerpen.be.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het stedelijk wijkoverleg, via wijkoverleg.2000@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10.