stad in dialoog

geef uw mening

Zuidervelodroom

District: Antwerpen
Projectfase: definitief ontwerp
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Het district Antwerpen wil het openbaar domein van de Zuidervelodroom opwaarderen. Er is een voorstel klaar om het woonerf en het centrale plein aan te passen.

Het voorstelplan voor het woonerf is klaar. Door middel van 4 nieuwe plantvakken met bomen en fietsbeugels komen er asverschuivingen, die het karakter van het woonerf versterken. Ook aan de inrit van de Haantjeslei komt een uitstulping, dit om het indraaien voor de vuilniswagen en brandweer te vrijwaren.

Wat vindt u er van?

Documenten